کاربرد Can در زبان انگلیسی

سه کاربرد اصلی و مهم Can در مکالمه انگلیسی:

1. بیان توانایی (Ability)

 • .I can speak English fluently

می تونم سلیس انگلیسی حرف بزنم.

 • .I cannot (can’t) swim

نمیتونم شنا کنم.

 • .Can you play the guitar? Yes, I can

می تونی گیتار بزنی؟ بله می تونم.

2. امکان داشتن (Possibility)

  • .The weather is great. We can go for a walk

  هوا عالیه. می تونیم بریم قدم بزنیم.

  • .Don’t worry, she can be a little late

  نگران نباش امکانش هست یکم دیر کنه.

  • .They can’t be at home

  امکان نداره خونه باشن.

3. درخواست کردن (Request)

   • ?Can you lend me some money

   میشه مقداری پول بهم قرض بدی؟

   • ?Can I ask you to do me a favor, please

   می تونم درخواست کنم یه لطفی در حقم بکنی؟

   • ?Can I go out

   می تونم برم بیرون؟

***

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *